Co składa się na majątek wspólny małżonków?

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego w życiu nowożeńców wiele się zmienia. W takiej sytuacji para często przeprowadza się do innego mieszkania i wnosi do swojego codziennego funkcjonowania nowe nawyki. Zmienia się też jej sytuacja prawna. Nie da się ukryć, że zawarcie małżeństwa znacznie zwiększa możliwości w zakresie takich spraw jak płacenie podatków czy składek na ubezpieczenia społeczne. Dochodzi również do zawiązania się wspólnoty majątkowej.

Przed wejściem w związek małżeński narzeczeni posiadają jedynie swoje majątki prywatne. Wraz ze ślubem sytuacja ta jednak się zmienia. Od momentu zawarcia małżeństwa mąż i żona oprócz swoich majątków prywatnych posiadają także majątek wspólny. Jego istnienie jest określone przez odpowiednią podstawę prawną. Wyjątkiem od tej sytuacji jest jedynie podpisanie intercyzy, czyli dokumentu, w którym relacje majątkowe między małżonkami zostają określone inaczej niż w ustawowy sposób. W zdecydowanej większości polskich małżeństw nie dochodzi jednak do takiego przypadku i wspólnota majątkowa zostaje zawiązana na normalnych zasadach.

Specyfika majątku wspólnego małżonków

Istnieją pewne kryteria, które pozwalają stwierdzić, czy dane przedmioty czy też środki należą do majątku wspólnego małżonków. Generalnie rzecz biorąc, wchodzi weń wszystko to, co zostało nabyte przez męża czy też żonę po zawarciu małżeństwa. Charakter osobisty mają zaś te przedmioty czy środki, w których posiadanie dana osoba weszła jeszcze przed ślubem.

Co oznacza w praktyce wspólnota majątkowa? Co dokładnie tworzy wspólny majątek? Po pierwsze składa się nań wynagrodzenie za działalność zawodową. Od momentu ślubu zarobki nie należą już tylko do osoby, która je uzyskała, lecz także do małżonka. Zasada wspólności dotyczy również zysków, które są generowane z tego, co już wchodzi w skład majątku. Mowa tu między innymi o nieruchomościach, z których da się czerpać dochód wskutek wynajmu. W dodatku wspólne są również środki zgromadzone w funduszach emerytalnych. Jak widać, wspólnota majątkowa powoduje, że małżonkowie dzielą się bardzo wieloma rzeczami.