Podejmujemy się spraw związanych z podziałem spadku. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Rawie Mazowieckiej i okolicach. Działanie prowadzimy nie tylko sprawnie i w oparciu o doskonałą znajomość przepisów, ale też z odpowiednim podejściem do sytuacji, w jakiej znaleźli się nasi klienci. Nie zapominamy przecież, że powodem naszych działań jest czyjaś śmierć, a zatem wielka tragedia w życiu naszych klientów oraz ich bliskich. Dział spadku to krok, jaki można podjąć, gdy własność pozostawiona przez zmarłego trafia w ręce kilku osób. Niekiedy możliwe jest zarządzanie spadkiem – na przykład nieruchomością – bez przeprowadzenia procedury działowej, często jednak zabieg ów ułatwia późniejszy zarząd odziedziczonym majątkiem. W większości wypadków wystarczy umowa, w ramach której strony wyznaczają granice swojej własności. W wielu przypadkach lepiej, jeśli jest to umowa poświadczona notarialnie. Zarysowana powyżej sytuacja dotyczy jednak przypadków, gdy wszyscy spadkobiercy są zgodni co do powziętych kroków i nie ma między nimi różnicy zdań na tym polu. Gorzej natomiast, gdy dochodzi do przeszkód w postaci wyraźnego sprzeciwu jednego ze spadkobierców. Wówczas procedura działowa musi zostać przeprowadzona przed sądem, w czym właśnie pomagamy.

Warto dodać, że wspomnianymi sprawami zajmujemy się nie tylko w Rawie Mazowieckiej. Podziału spadku dokonujemy też w Białobrzegach oraz innych miastach i miejscowościach regionu. Trzeba podkreślić, że oferujemy pomoc prawną również na innych polach, zapewniając wsparcie nie tylko w sprawach majątkowych i rodzinnych, ale też wszystkich innych regulowanych obowiązującym prawem.