Procedury rozwodowe w Polsce

 

Prawo rodzinne w Polsce: procedury rozwodowe i kwestie alimentacyjne

 

Prawo rodzinne w Polsce stanowi kompleksowy zestaw regulacji dotyczących relacji między członkami rodziny oraz ich praw i obowiązków. Jednym z najważniejszych obszarów tego prawa są procedury rozwodowe i kwestie alimentacyjne, które regulują rozwiązanie małżeństwa oraz wsparcie finansowe między byłymi małżonkami. W tym artykule przyjrzymy się głównym zasadom i procedurom w tych obszarach.

 

 

 

Czytaj więcej...

młotek sędziego

Na czym polega warunkowe zawieszenie kary?

Określenie „zawiasy”, jak parę innych, występuje jednocześnie w języku potocznym i żargonie prawniczym. Oznacza warunkowe zawieszenie wykonania kary. Często mowa o nim w kontekście preferowanej przez oskarżonego czy jego obrońcę opcji. Czym jest i dlaczego wielu na nie liczy?

Czytaj więcej...

zdrada

Czy zdrada jest wystarczającą przesłanką do rozwodu?

Zgodnie z art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, to każdy z małżonków może żądać, żeby sąd rozwiązał małżeństwo. Czy zdrada może spowodować zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego?

Czytaj więcej...

testament

Jakie są konsekwencje odrzucenia spadku?

Kwestie dotyczące przyjęcia i odrzucenia spadku reguluje Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 1015 tej ustawy, oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku można złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedziano się o tytule powołania – o śmierci spadkodawcy lub o otwarciu testamentu. Nieodrzucenie spadku w tym terminie oznacza jego przyjęcie. Kiedy należy odrzucić spadek? Jakie są tego konsekwencje?

Czytaj więcej...

umowa

Jakie są rodzaje umów cywilnoprawnych?

Umowa cywilno-prawna to rodzaj czynności prawnej. Polega ona na złożeniu oświadczeniu woli przez dwie (lub więcej) stron, które spowoduje określony skutek prawny. W umowie cywilno-prawnej musi znaleźć się określenie stron umowy, a sam dokument, by pozostał ważny, nie może być obciążony wadami.

Czytaj więcej...

pieniądze

Komu przysługuje zachowek i kiedy warto się o niego ubiegać?

Nawet jeżeli nie uwzględniono Cię podczas ustalania podziału spadku bliskiego krewnego, wciąż możesz mieć szansę na otrzymanie zachowku. Sprawdź, komu przysługuje zachowek i jak się o niego ubiegać.

Czytaj więcej...

współwłasność

Na czym polega zniesienie współwłasności?

W celu zniesienia współwłasności ruchomości lub nieruchomości należy podjąć szereg kroków i czynności prawnych. Każdy z przypadków tak naprawdę wygląda inaczej. Dużo zależy od indywidualnej sytuacji, kontekstu powodu, dla którego współwłasność ma być zniesiona oraz relacji pomiędzy osobami, które wcześniej miały równe prawo do danej rzeczy. Jak się za to zabrać? Jak wygląda ten proces?

Czytaj więcej...

nierówny podział majątku

Nierówny podział majątku w trakcie rozwodu. Czy to możliwe?

Rozpad małżeństwa to wyjątkowo trudny moment w życiu każdej rodziny. Zwłaszcza jeśli konieczne jest podzielenie majątku i ustalenie kwestii związanych z opieką nad dziećmi. Rozwód zazwyczaj wiąże się z podziałem dóbr, który rozumie się jako równy podział posiadanych nieruchomości i aktywów pomiędzy byłych małżonków. Zdarza się jednak nierówny podział majątku. Na czym to polega?

Czytaj więcej...

majątek małżonków

Co składa się na majątek wspólny małżonków?

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego w życiu nowożeńców wiele się zmienia. W takiej sytuacji para często przeprowadza się do innego mieszkania i wnosi do swojego codziennego funkcjonowania nowe nawyki. Zmienia się też jej sytuacja prawna. Nie da się ukryć, że zawarcie małżeństwa znacznie zwiększa możliwości w zakresie takich spraw jak płacenie podatków czy składek na ubezpieczenia społeczne. Dochodzi również do zawiązania się wspólnoty majątkowej.

Czytaj więcej...

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie

Rozwód a opieka nad dziećmi

Rozwód zalicza się do jednych z najbardziej stresogennych wydarzeń w życiu. Małżonkowie często nie mogą dojść do porozumienia w kwestii podziału majątku, problematyczne okazują się też ustalenia dotyczące opieki nad dzieckiem. Na szczęście, jeśli chodzi o dzieci, coraz więcej par na pierwszym miejscu stawia ich dobro, a nie wzajemne urazy. Dzięki temu zmienia się też orzecznictwo sądów, które jeszcze kilka lat temu opiekę i wyłączną władzę rodzicielską powierzały głównie matkom.

Czytaj więcej...