Czym jest zasiedzenie?

 

Zasiedzenie to instytucja prawna pozwalająca na nabycie prawa własności (lub innego prawa rzeczowego, np. służebności) na skutek nieprzerwanego posiadania rzeczy lub korzystania z prawa w określony sposób i przez określony czas, określony przez prawo. Warunki i sposób nabycia prawa własności przez zasiedzenie są ściśle regulowane przez kodeks cywilny.

W Polsce, aby doszło do zasiedzenia, posiadanie musi być nieprzerwane, zgodne z prawem (tzn. posiadacz musi posiadać rzecz jako właściciel, np. na podstawie umowy kupna, dzierżawy itp.) i jawne, co oznacza, że fakt posiadania jest widoczny i znany dla otoczenia. Zasiedzenie wymaga także upływu określonego czasu: w przypadku posiadania w dobrej wierze (gdy posiadacz nie wiedział o braku prawa do posiadania) czas ten wynosi 20 lat, natomiast w przypadku posiadania w złej wierze (gdy posiadacz wiedział lub mógł łatwo dowiedzieć się o braku prawa do posiadania) czas ten jest dłuższy i wynosi 30 lat.

Zasiedzenie opiera się na założeniu, że stałe i otwarte posiadanie rzeczy lub korzystanie z prawa przez długi czas świadczy o społecznie uzasadnionym przekonaniu o istnieniu tego prawa. Instytucja ta ma na celu stabilizację stosunków prawnych oraz ochronę tych, którzy faktycznie wykonują prawa do danej rzeczy, zapewniając im możliwość uzyskania pełnoprawnej ochrony prawnej ich stanu posiadania.

 

Dlaczego warto udać się do adwokata w sprawach o zasiedzenie?

Adwokat specjalizujący się w prawie nieruchomości i sprawach cywilnych może być nieocenionym wsparciem w procesie zasiedzenia. Oto kilka powodów, dla których warto zasięgnąć profesjonalnej pomocy prawnej:

  • Złożoność prawna: Sprawy o zasiedzenie są często skomplikowane i wymagają dogłębnej znajomości przepisów prawnych oraz orzecznictwa. Adwokat pomoże zrozumieć wszystkie aspekty prawne związane z zasiedzeniem oraz oceni szanse na sukces w danej sprawie.
  • Opracowanie strategii: Doświadczony adwokat pomoże opracować najskuteczniejszą strategię działania, uwzględniając specyfikę konkretnego przypadku i obowiązujące przepisy prawa.
  • Reprezentacja przed sądem: W sprawach o zasiedzenie często konieczne jest występowanie przed sądem. Profesjonalny adwokat będzie reprezentował Twoje interesy, przygotowując niezbędne pisma procesowe i skutecznie argumentując Twoją pozycję.
  • Zbieranie dowodów: W procesie zasiedzenia kluczowe jest zgromadzenie odpowiednich dowodów. Adwokat może pomóc w identyfikacji i zgromadzeniu dowodów niezbędnych do udowodnienia nieprzerwanego i zgodnego z prawem posiadania.
  • Ochrona praw: Adwokat zadba o to, aby wszystkie działania w ramach procesu zasiedzenia były zgodne z prawem i chroniły Twoje interesy, minimalizując ryzyko późniejszych sporów.

 

Jakie dokumenty należy zabrać do adwokata?

Przygotowanie się do konsultacji z adwokatem w sprawie zasiedzenia wymaga zebrania odpowiednich dokumentów. Do najważniejszych należą:

  • Dokumenty potwierdzające tożsamość: dowód osobisty lub paszport.
  • Dokumenty dotyczące nieruchomości: akt własności, wyciąg z księgi wieczystej, umowy dotyczące nieruchomości, które mogą świadczyć o posiadaniu (np. umowy dzierżawy, najmu).
  • Dowody posiadania nieruchomości: rachunki za media, zdjęcia, świadectwa i inne dowody fizycznego posiadania nieruchomości.
  • Korespondencja z organami administracji: wszelkie pisma od urzędów, które mogą mieć znaczenie dla sprawy.
  • Zeznania świadków: oświadczenia osób, które mogą potwierdzić Twoje nieprzerwane i jawne posiadanie nieruchomości.


Pamiętaj, że każda sprawa jest inna i adwokat może poprosić o dodatkowe dokumenty w zależności od okoliczności Twojej sprawy. Zabranie kompletu dokumentów na pierwsze spotkanie z adwokatem przyspieszy proces analizy Twojej sytuacji i opracowania odpowiedniej strategii działania.

 

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia sprawdzonego adwokata zapraszamy do kontaktu.