Nierówny podział majątku w trakcie rozwodu. Czy to możliwe?

Rozpad małżeństwa to wyjątkowo trudny moment w życiu każdej rodziny. Zwłaszcza jeśli konieczne jest podzielenie majątku i ustalenie kwestii związanych z opieką nad dziećmi. Rozwód zazwyczaj wiąże się z podziałem dóbr, który rozumie się jako równy podział posiadanych nieruchomości i aktywów pomiędzy byłych małżonków. Zdarza się jednak nierówny podział majątku. Na czym to polega?

Rozwód a kwestie majątkowe

W chwili zawarcia małżeństwa para zaczyna tworzyć wspólne gospodarstwo domowe. Większość z tego co do niego wnoszą, należy do obojga partnerów. Każdy zakup sprawia, że przedmiot, sprzęt lub nieruchomość należy do męża i żony, chyba że ustanowili oni rozdzielność majątkową i zawarli stosowne umowy. W sytuacji, gdy dochodzi do rozwodu, konieczne jest ustalenie wartości zebranych dóbr i ich podział pomiędzy dwie osoby. Zasadniczo przyjmuje się, że udział małżonków w podziale powinien być równy. Czyli wszystko w równych częściach przypada obojgu.

W trakcie rozprawy rozwodowej może dojść do częściowego lub całkowitego podziału majątku, można go jednak przeprowadzić również po zakończonej rozprawie. Istnieje jednak coś takiego jak majątek osobisty, który tworzą przedmioty zakupione przed ślubem i nie wchodzą one do wspólnego majątku. Nie podlegają też wycenie i podziałom.

Czy możliwy jest nierówny podział majątku? Na czym polega?

Mąż i żona wspólnie tworzą rodzinę i razem dbają o jej dobrobyt. Jednak zdarzają się sytuacje, w których jedna ze stron może uznać, że rozwód z podziałem majątku pół na pół, nie jest właściwym zakończeniem związku. Czuje się pokrzywdzona i chce innego rozwiązania.

Nierówny podział majątku zdarza się najczęściej w sytuacji, gdy jeden z małżonków osiągał większe dochody w trakcie trwania związku. Przepisy prawa umożliwiają taką sytuację, gdy jedno z partnerów wniosło więcej w majątek pary i wystąpiły „ważne powody”, dla których równy podział jest niemożliwy. Wnioskujący musi jednak udowodnić jakie to powody. Najczęściej wymienia się tutaj brak zaangażowania w życie rodzinne, porzucenie rodziny czy trwonienie majątku w wyniku nałogu.