Rozpad pożycia małżeńskiego. Co to właściwie oznacza?

Trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego stanowi podstawową przesłankę do orzeczenia rozwodu. Sprawdź, co oznacza on w praktyce.

 

Czym jest pożycie małżeńskie i kiedy następuje jego rozpad?

Pożycie małżeńskie oznacza całokształt więzi ekonomicznych pomiędzy małżonkami, wspólne miejsce zamieszkania oraz wspólne prowadzenie jednego gospodarstwa domowego, wzajemne zaspokajanie potrzeb życiowych oraz uczuciowych, współdecydowanie o wydatkach oraz więzi emocjonalne, łączące małżonków. Jeśli więzi te zupełnie zniknęły, wówczas mówi się o całkowitym rozpadzie pożycia małżeńskiego, przy czym trzeba pamiętać, że zaniknąć muszą wszystkie trzy rodzaje więzi. Jest to:

  • więź duchowa,
  • więź fizyczna,
  • więź gospodarcza.

Sąd zatem orzekanie rozwód tylko wtedy, kiedy małżonkowie nie mieszkają razem, nie współżyją ze sobą i nie łączą ich już żadne więzy uczuciowe. Jeśli zatem małżonkowie twierdzą, że zanikła między nimi więź uczuciowa, jednak nadal prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, czyli łączy ich wieź ekonomiczna, lub jeśli nie mieszkają razem, ale okazjonalnie ze sobą współżyją, czyli łączy ich więź fizyczna, wówczas nie można mówić o całkowitym rozpadzie pożycia małżeńskiego, które jest warunkiem uzyskania rozwodu.

 

Nie tylko całkowity, ale i trwały

Do uzyskania rozwodu nie wystarczy jednak tylko stwierdzenie o całkowitym rozpadzie pożycia małżeńskiego. Musi być ono także trwałe, co oznacza, że małżonkowie nie widzą szans na powrót do siebie. Stwierdzenie o tym, że nastąpił całkowity i trwały rozpad pożycia małżeńskiego, bez możliwości zejścia się małżonków, musi znaleźć się w treści pozwu rozwodowego. Następnie pozwany musi ów całkowity i trwały rozpad pożycia potwierdzić w swojej odpowiedzi na pozew. Jeżeli ponadto, zgodnie z ogólnym doświadczeniem życiowym w danej sprawie rozwodowej można przypuszczać, że powrót małżonków do wspólnego pożycia nie jest możliwy, wówczas przesłanka o trwałości rozpadu pożycia małżeńskiego zostaje spełniona. W takiej sytuacji sąd na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego oraz swojego doświadczenia uznaje, że małżeństwo nie ma szans na przetrwanie i orzeka rozwód.

 

Jak długo stan rozkładu pożycia musi trwać, by móc uzyskać rozwód?

Zasadniczo, im krócej trwa małżeństwo, tym krótszy będzie czas całkowitego i trwałego rozkładu więzi małżeńskiej, wystarczający do orzeczenia rozwodu. Oznacza to, że już kilka lub kilkanaście miesięcy całkowitego zaniku wszystkich trzech więzi między małżonkami uprawnia do uzyskania rozwodu. Proces rozwodowy usprawnią również zgodne oświadczenia stron o zaniku więzi uczuciowej, potwierdzone przesłuchaniem pozwanego i powoda, a także, jeśli sytuacja tego wymaga, świadków. Warto także mieć na uwadze, że jeśli to my jesteśmy stroną, która wnosi o rozwód przy braku na niego zgody małżonka, to na nas ciąży obowiązek udowodnienia całkowitego oraz trwałego rozkładu pożycia. Wówczas będziemy zobligowani do przedstawienia wniosków dowodowych, w postaci na przykład zeznań świadków, potwierdzających zanik więzi gospodarczej i uczuciowej.

Nasz kancelaria adwokacka pomoże Ci sporządzić pozew rozwodowy, a także pomoże Ci przejść przez trudny i stresujący proces rozwodowy.